dručkis

drùčkis,smob., adj. (2), drū̃čkis (2) storas žmogus ar gyvulys: Toks drùčkis tas tavo vaikas Vkš. Toks drùčkis tuoj tave parmes Kp. Antai, tas drū̃čkis vos bepavelka savo lašinius Pgr. Ta karvytė drùčkė J. Drùčkė mergė Vkš. Viena [sesuo] sudžiūvus, laiba, kita baisi drùčkė Gs. Išvesk tą drùčkę šokt Rm. Dveĩliai kviečiai labai stambūs, labai drùčkiai Vb.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • dručkis — drùčkis, drùčkė dkt. Tóks dručkis tàs tàvo vai̇̃kas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • dručkė — drùčkis, drùčkė dkt. Tóks dručkis tàs tàvo vai̇̃kas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • paniurkymas — paniùrkymas dkt. Gal kiek drùčkis atródo šunė̃kas, bet paniùrkymui gi pats tàs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • bambalas — 2 bam̃balas sm. (3b) 1. mažas ar paaugęs, ppr. riebus vaikas, bamblys, rubuilis: Kūdikis bam̃balas J. E, toks bam̃balas gali jau ir kiaules ganyti, ne ant motinos kelių laipioti Jrb. Jau toks bam̃balas, o da vis papkį čiulpia Gs. O šitie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bačkis — ×bãčkis sm. (2) dručkis, storulis: Tas bãčkis per mūsų duris nepralįs Šl. Neilgi paršiukai, bet drūti, kaip bačkiùkai Srv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bimbizas — bimbìzas sm. (2) Rt rubuilis, dručkis, bambizas: Kaip atrodo krikštasūnis? – Gi bimbìzas, ir gana Upt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bizniukas — bizniùkas, ė smob. (2) žemo ūgio dručkis: Žmogus striukas drūktas vadinas bizniùkas J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bliūkas — 2 bliū̃kas, ė smob. (2) 1. nutukėlis, dručkis: Ans sutukęs kaip bliū̃kas J. Žiūrėk, koks jis bliū̃kas atsirado, t. y. ištuko J. Tas bliū̃kas nieko nedirba, tik pilvą augina Rs. 2. Bliūkas yra pasileidėlis J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bosas — 1 bõsas (vok. Faß) sm. (2) 1. I, Dkš statinė; į ją telpantis kiekis: Par gaisrą sprogo bõsas benzino Grg. Supilk ruginius miltus į bõsą Gdl. Išgėriau bosą, išgėriau antrą, o dar savo mergužę neįkalbinau JV322. Vyras kaip bõsas (labai storas)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brusas — ×brùsas (l. brus, brus. бpyc) sm. (2) OZ11, Lkm, brū̃sas (2) Jž 1. rąstagalys, keturkampis rąstas: Brūsas yra ronas nutašytas J. | Toks brūsas (dručkis), da bijo šalčio An. 2. gabalas: Atsinešė brusą lašinių Dglš. Nusipirkau brùsą kvepiančio… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.